ارائه کتب دینی

رهنما ۱۱۵ (زیبایی و آراستگی)

رهنما۱۱۵ (زيبايي و آراستگي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سليماني، حسين، ۱۳۴۵ –
عنوان و نام پديدآور : زيبايي و آراستگي «شرح رفتار شما با ظاهر» : رهنما(۱۱۵)/ نويسنده حسين سليماني. ؛ [براي آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي] ؛ تهيه ادارۀ پاسخگويي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي؛ توليد ادارۀ توليدات فرهنگي آستان قدس رضوي.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي،شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۶۴: تصوير : رنگي ؛ جيبي
فروست : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)؛ ۲۲۱۰.
مجموعه رهنما؛ ۱۱۵.
شابك : ۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۲۷۱۵-۲
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ قبلي: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۳.
عنوان ديگر : شرح رفتار شما با ظاهر
موضوع : زيبايي شخصي — جنبه هاي مذهبي — اسلام
موضوع : Beauty, Personal — Religious aspects — Islam
موضوع : راه و رسم زندگي (اسلام)
موضوع : Conduct of life — *Religious aspects — Islam
موضوع : فرهنگ ظاهرآرايي
موضوع : Beauty culture
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره توليدات فرهنگي
رده بندي كنگره : BP۲۵۲/۴۵/س۸ز۹ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۳۶
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۲۷۰۳۱
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ دريچه؛ درآمد؛ فصل اول» مي خواهم الگو شوم!؛ فصل دوم» كت شلوار با دمپايي دستشويي!؛ فصل سوم» چه بپوشم؟؛ فصل چهارم » خانه مهر!؛ فصل پنجم » ضرورت؛ فصل ششم » بخوانيم و بنويسيم؛ بيشتر بخوانيم

ادامه مطلب

حکیمانه: مجموعه لطایف و حکایات …


مشخصات كتاب:
سرشناسه : عسكري، فاطمه، ۱۳۶۱ –
عنوان و نام پديدآور : حكيمانه: مجموعه لطايف و حكايات … / فاطمه عسگري؛ [براي] صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۱۶۱ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۱۷۹.
شابك : ۱۳۰۰۰ ريال : ۹۷۸۹۶۴۲۷۶۱۱۱۱
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۵۵] – ۱۶۱؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : داستان هاي اخلاقي — قرن ۱۴ — مجموعه ها.
موضوع : داستانهاي مذهبي — مجموعه ها
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۴۹/۵/ع۵ح۸ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۸
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۵۹۳۸۰
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ لطايف و حكايت هاي فرهنگي؛ لطايف و حكايت هاي سياسي؛ لطايف و حكايت هاي اقتصادي؛ زيرنويس ها و كلمات قصار؛ كتاب نامه

ادامه مطلب

 


مشخصات كتاب:
سرشناسه : انصاريان، حسين، ۱۳۲۳-
عنوان و نام پديدآور : ادب و آداب زائر/تاليف حسين انصاريان.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۹۵ ص. ‬‭.م س ۲۱×۱۲
شابك : ۶۰۰۰ ريال ‬ ‬‭۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۰۹۶-۳
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : حج.
موضوع : زيارت — آداب و رسوم.
رده بندي كنگره : ‬‭BP۱۸۸/۸ ‭/‮الف‬۸۷‮الف‬۴ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ‬‭۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۲ ۰ ۸ ۸ ۰ ۹

ادامه مطلب

اخلاق عملی

 

اخلاق عملي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سلماني كياسري محمد، ۱۳۴۶ –
عنوان قراردادي : نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي برگزيده عنوان و نام پديدآور : اخلاق عملي [محمدرضا] مهدوي كني تلخيص و تنظيم محمد سلماني
مشخصات نشر : قم : مسجد مقدس جمكران ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۲۵۵ ص.
شابك : ۱۳۰۰۰ ريال ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳۰-۳۳-۲ : ؛ ۲۰۰۰۰ ريال (چاپ دوم) ؛ ۲۵۰۰۰ ريال ( چاپ چهارم)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ قبلي ثقلين ۱۳۸۲.
يادداشت : كتاب حاضر خلاصه كتاب ” نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي تاليف محمدرضا مهدوي كني با حذف و اصلاحات است
يادداشت : چاپ دوم : تابستان ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۹.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : اخلاق موضوع : اخلاق اسلامي شناسه افزوده : مهدوي كني محمدرضا، ۱۳۱۰ – . نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي برگزيده شناسه افزوده : مسجد جمكران (قم)
رده بندي كنگره : BP۲۴۷/۸/م ۸۷ن ۷۰۱۵ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۵-۱۸۳۷۰
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ پيشگفتار؛ خودشناسي و خداشناسي (معرفة النفس)؛ خدا آگاهي ؛ جرائم و آفات زبان ؛ غيبت ؛ سوء ظن و تجسّس ؛ تهمت و بهتان ؛ دروغ ؛ سخن چيني ؛ نمّامي و سخن چيني؛ سخريّه و استهزاء؛ مقام مؤمن در پيشگاه خدا؛ حسد؛ غضب؛ توبه و استغفار؛ اداي فرايض و واجبات؛ التزام عملي به نوافل و مستحبّات و ترك مكروهات ؛ اداي امانت و صدق حديث ؛ نيّت، اخلاص و پرهيز از شرك و ريا و نفاق ؛ اخلاص در عبادت ؛ ريا؛ خدمت به بندگان خدا؛ اصلاح بين مردم ؛ توكّل و اعتماد بر خداوند؛ حسن سُلوك و خوش رفتاري با مردم ؛ صله رحم ؛ عيادت بيمار؛ گشاده رويي ؛ بذله گويي و مزاح؛ حفظ حريم ديگران ؛ عفو و اغماض ؛ وفاي به عهد و پيمان ؛ زهد؛ قناعت ؛ رعايت آداب و سُنن

 

 

 

 

ادامه مطلب