ارائه کتب دینی

کشکول شیخ بهائی

 

مشخصات كتاب:
سرشناسه : شيخ بهائي، محمدبن حسين، ۹۵۳ -۱۰۳۱ق.
عنوان قراردادي : كشكول . فارسي
عنوان و نام پديدآور : كشكول شيخ بهايي رحمه الله با ترجمه روان و فهرست موضوعي / مترجم دكتر علي غضنفري.
مشخصات نشر : قم: انتشارات نيلوفرانه، ۱۳۹۰٫
مشخصات ظاهري : ۶۷۰ ص.
شابك : ۱۶۰۰۰ ريال:۹۷۸-۶۰۰-۶۸۵۶-۰۰-۱
يادداشت : اين كتاب در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
رده بندي كنگره : AC۱۰۵ الف/ش۹ك۵۰۴۱ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۰۸۹/۹۲۷
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه ناشر؛ مقدمه مترجم؛ دفتر اول؛ دفتر دوم؛ دفتر سوم؛ دفتر چهارم؛ دفتر پنجم؛ فهرست موضوعي؛ فهرست شعرا؛ فهرست منشورات

ادامه مطلب

فلسفه اسلامی و اصول دیالکتیک

لسفه اسلامي و اصول ديالك تيك
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سبحاني تبريزي جعفر، ۱۳۰۸ –
عنوان و نام پديدآور : فلسفه اسلامي و اصول ديالك تيك/ نگارش جعفر سبحاني.
مشخصات نشر : قم: اميد [۱۳].‬
مشخصات ظاهري : ۳۳۴ ص.
شابك : ۱۶۵ ريال‬‬
يادداشت : كتابنامه به صورت زير نويس.
موضوع : اسلام و ماترياليسم
موضوع : فلسفه و اسلام
رده بندي كنگره : ‬‭‭BP۲۳۲/۲ ‬‭‭/س۲۵ف۸ ۱۳۰۰ي
رده بندي ديويي : ‬‭۲۹۷/۴۸۱۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۰ ۷ ۳ ۵ ۰ ۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه چاپ اوّل؛ مقدمه چاپ دوم؛ فصل اول: مسائل فلسفي را از مسائل علمي باز شناسيم؛ فصل دوم: محدوديتهاي سه گانه علوم؛ فصل سوم: ويژگيهاي مكاتب مادي؛ فصل چهارم: كاربردهاي سه گانه متافيزيك؛ فصل پنجم: ماركسيسم در سه بعد فلسفي، تاريخي واقتصادي؛ فصل ششم: اصل نخست از ديالكتيك؛ فصل هفتم: نمونه هايي از وحدت تضاد در فلسفه ديالكتيك؛ فصل هشتم: تفاوت آري، تبعيض نه؛ فصل نهم: اصل امتناع تناقض در فلسفه اسلامي؛ فصل دهم: وحدت تضاد يا ديالكتيك در فلسفه هگل؛ فصل يازدهم: تناقض در دستگاه انديشه؛ فصل دوازدهم: تحقّق تناقض در طبيعت؛ فصل سيزدهم: نارساييهاي فلسفي مثلث هگل؛ فصل چهاردهم: تكاپوي فرد و جامعه و مثلث هگل؛ فصل پانزدهم: تفاوت ديالكتيك ماركس با هگل؛ فصل شانزدهم: وحدت بر اعتراف تضاد در فلسفه ماركس؛ فصل هفدهم: ماركسيم و اشكالات وحدت تضاد؛ فصل هجدهم: آيا تضاد در طبيعت نقش آفرينشگري دارد؟؛ فصل نوزدهم: حركت اصل دوم ديالكتيك؛ فصل بيستم: آيا حركت يك اصل فراگير است؛ فصل بيست و يكم: آيا در جهان چيزي قطعي، ملّي و مطلق داريم؟؛ فصل بيست و دوم: با حركت هاي مكانيكي و ديناميكي آشنا شويم؛ فصل بيست وسوم: حركت در فلسفه اسلامي؛ فصل بيست وچهارم: گذشته وآينده از هم جدا نيست؛ فصل بيست و پنجم: آيا هر حركتي مايه تكامل است؟؛ فصل بيست و ششم: حركت در مقوله هاي عرض و جوهر؛ فصل بيست و هفتم: دلايل حركت در جوهر؛ فصل بيست و هشتم: اصل سوم ديالكتيك؛ فصل بيست و نهم: نتايج اصل همبستگي؛ فصل سي ام: اصل چهار ديالك

ادامه مطلب

متافیزیک یا آگاهی سوم ( برگرفته از تفسیر موضوعی قرآن )

تافيزيك يا آگاهي سوم(برگرفته از تفسير موضوعي آيه‌الله جعفر سبحاني)
مشخصات كتاب:
‏سرشناسه : بيستوني محمد، ‏‌۱۳۳۷ -‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : متافيزيك يا آگاهي سوم(برگرفته از تفسير موضوعي آيه‌الله جعفر سبحاني)/ به اهتمام محمد بيستوني؛ [به سفارش به‌نشر آستان قدس رضوي].
‏مشخصات نشر : تهران:مفتاح دانش:بيان جوان‏‌٬ ۱۳۸۸ .‬
‏مشخصات ظاهري : ‏ ۲۵۴] ص.‬‬؛۱۰×۱۴س‌م.
‏فروست : تفسير سبحان؛۲.
‏شابك : ‏‌‬۵۰۰۰۰ ريال‏‌‭۹۷۸-۶۰۰-۹۱۶۲۲-۱-۶:‭‬
‏وضعيت فهرست نويسي : فاپا
‏موضوع : تفاسير شيعه — قرن ۱۴
‏موضوع : مابعدالطبيعه — جنبه‌هاي قرآني
‏موضوع : ‏‌غيب‌گويي (اسلام)‬ — جنبه‌هاي قرآني
‏شناسه افزوده : سبحاني تبريزي جعفر،‏ ۱۳۰۸ – ‏
‏رده بندي كنگره : ‏‌‭‭BP۹۸‬‭/ب۹۵م۲ ۱۳۸۸‬
‏رده بندي ديويي : ‏‌‭‭۲۹۷/۱۷۹‬
‏شماره كتابشناسي ملي : ‎۱‎۹‎۴‎۸‎۱‎۱‎۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ تقديم به؛ متن‌اجازه‌نامه حضرت آية‌اللّه سبحانى؛ متن تأييديه حضرت آية‌اللّه العظمى جعفر سبحانى؛ متن تأييديه حضرت آيت‌اللّه محمد يزدى؛ مقدمه؛ پيشگفتـار حضرت آيـة‌اللّه جعفـر سبحانى؛ با حقيقت علمِ غيب «معرفت سوم» آشنا شويم؛ اقسام غيب؛ فرق پيش‌بينى و علم غيب؛ بشـر و آگاهى از غيب؛ راه‌هاى سـه‌گانه معرفت؛ الهام و الكسيس كارل؛ دريچـه‌هايى به سوى جهان اسرارآميز غيب؛ ابر آگاهى و فلاسفه اسلام؛ معرفت سوم پيامبران و امامان بر اساس تعليم الهى است؛ دانشمنـدان اسـلامى و معـرفت سـوم؛ كتـاب‌هايى پيـرامون معرفت سوم؛ قرآن‌وآگاهى‌پيامبران‌وبرخى‌ديگرازبندگان‌خداازغيب؛ آگاهى سوم در احاديث نبوى؛ نهج البلاغه و خبرهاى غيبى؛ معـرفت سـوم در احاديث امامان؛ بـا وجـود معـرفت سوم؛ علم امام تأثيرى در عمل و ارتباطى با تكليف وى ندارد؛ گواه‌هايى از احاديث اسلامى؛ حضرت قائم عليه‌السلام و حكم داوودى
ادامه مطلب