ارائه کتب دینی

ثبت انتقادات و شکایات

تمام تلاش تیم ما ارائه خدماتی باکیفیت به مخاطبین و مشتریان است . تیم مدیریت ، طراحی و توسعه این وب سایت سعی نموده تا تمامی ملزومات یک وب سایت مناسب شان کاربر ایرانی را فراهم آورد ، با این همه در صورتی که در عملکرد تیم ما نقصانی احساس کردید یا سرویس های ما مطابق با آنچه اعلام کرده ایم نبوده و یا در بخشی دچار مشکل شده اید و بخش پشتیبانی مشکل شما را برطرف ننموده است ، لطفا به آدرس pcbrain2010@gmail.com ایمیلی ارسال فرمایید تا در کمترین زمان رسیدگی گردد . قابل ذکر است که یک رونوشت از ایمیل شما مستقیما به مدیریت ارسال خواهد شد.