ارائه کتب دینی

رهنما ۱۲۰ (آن سوی مرزها) محبوب


مشخصات كتاب:
سرشناسه : سليماني، حسين، ۱۳۴۵ –
عنوان و نام پديدآور : آن سوي مرزها: «شرح رفتار شما با آن سوي مرزهاي اسلامي»/ حسين سليماني؛ تهيه و تنظيم اداره پاسخگويي به سوالات ديني آستان قدس رضوي؛ ويراستار زهرا مولايي؛ به كوشش محمدحسين پوراميني.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۵۲ص.: مصور ( رنگي) ؛ ۱۱ × ۱۷ س م.
فروست : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)؛ ۲۲۱۵. رهنما؛ ۱۲۰.
شابك : ۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۲۷۲۰-۶
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : چاپ قبلي: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۳.
موضوع : اخلاق اسلامي
موضوع : Islamic ethics
شناسه افزوده : پوراميني، محمد حسين، ۱۳۵۴ – ، گردآورنده
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
رده بندي كنگره : BP۲۴۶/س۷۷آ۸ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۳۰۷۰۸
راه آفتاب
بر آن بود كه هر كس اندوه مؤمني را از بين ببرد، خداوند در روز قيامت غم از دلش بيرون مي كند.
اصول
كافي، ج۲، ص۲۰۰٫
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ دريچه؛ درآمد؛ فصل اول » يكي براي همه؛ فصل دوم » مي خواهم مسلمان بمانم؛ فصل سوم » رِند؛ فصل چهارم » خالي بندان؛ فصل پنجم »مأيوس كنندگان؛ خلاصه؛ بيشتر بخوانيم