ارائه کتب دینی

خرافات ، سحر و جادوگری از دیدگاه قرآن و عترت

رافات، سحر و جادوگري از ديدگاه قرآن و عترت
مشخصات كتاب:
سرشناسه : بيستوني، محمد، ۱۳۳۷ –
عنوان و نام پديدآور : خرافات، سحر و جادوگري از ديدگاه قرآن و عترت =Magic, Superstition & sorcery from Islamic Point of view/ تاليف محمد بيستوني؛ گروه تحقيق مهسان حسين مردي، مريم حسين مردي، اشرف سرشار
مشخصات نشر : قم : بيان جوان ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : [۱۳۱] ص..م‌س ۱۴/۵ × ۱۰/۵ ؛
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال‌۹۶۴-۸۳۹۹-۵۴-۴:
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : خرافات — جنبه‌هاي قرآني.
موضوع : خرافات — احاديث.
موضوع : جادوگري — جنبه‌هاي قرآني.
موضوع : جادوگري — احاديث.
شناسه افزوده : حسين مردي، مهسان
شناسه افزوده : حسين‌مردي، مريم
شناسه افزوده : سرشار، اشرف
رده بندي كنگره : BP۱۰۴/خ۴۸ب۹ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي : م‌۸۴-۴۷۱۶۴
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ خرافات چيست؟؛ خرافات مشترك اجتماعي؛ برخي جلوه‌هاي همگاني خرافات؛ سعد و نحس ايام در سيره معصومين عليهم‌السلام؛ زمينه‌هاي تاريخي خرافات در ايران؛ پيروي از خرافات؛ بررسي آراء و عقايد نظري و علمي انسان؛ آيا ماوراء حس و تجربه چيز ديگري وجود دارد؟؛ آيا پيروي از دين تقليد است؛ معجزه با خرافات و سِحر و تردستي فرق مي‌كند؛ ساحر طالب مال و تاريك دل است؛ كشف مجهول از طريق تماس با اَجِنّه؛ سحر و كهانت به وسيله «اسباب» ولي معجزه «بي‌سبب» محقق مي‌شود؛ ساحري كه شكم‌پرست بود؛ معجزه نشان دادن قدرت خداست؛ فال نيك و فال بد؛ خرافاتي كه زنان را بيچاره مي‌كرد؛ خرافات قبل از اسلام؛ مبارزه اسلام با خرافات؛ جادو، سحر و خرافات از ديدگاه روايات؛ جادوگري و تنجيم از ديدگاه امام خميني