ارائه کتب دینی

ترجمه نهج البلاغه

ترجمه نهج البلاغه
مشخصات كتاب:
سرشناسه:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ۴۰ ق.
عنوان قراردادي:نهج البلاغه . فارسي
عنوان و نام پديدآور:ترجمه نهج البلاغه / مولف سيدرضي ؛مترجم حسين انصاريان .
مشخصات نشر:قم :دارالعرفان ، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري:۷۶۴ ص.
فروست:مجموعه آثار ؛ ۲
شابك:۹۷۸-۹۶۴-۲۹۳۹-۲۳-۷ :۷۰۰۰۰ ريال
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ۴۰ق — خطبه ها
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ۴۰ق. — كلمات قصار
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ۴۰ق. — نامه ها
شناسه افزوده:انصاريان، حسين، ۱۳۲۳ -، مترجم
رده بندي كنگره:BP۳۸ /۰۴۱ ۱۳۸۸ح
رده بندي ديويي:۲۹۷/۹۵۱۵
شماره كتابشناسي ملي:۱۹۱۰۳۴۸
ص :۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيشگفتار مترجم؛ دور نمايي از شخصيت امير المؤمنين(عليه السّلام)؛ شريف رضي گرد آورنده نهج البلاغه؛ مقدمة الشريف الرضي؛ باب اول؛ باب دوم؛ باب گزيده حكمتها و موعظه هاي امير مؤمنان عليه السّلام و از آن است گزيده؛ در آن مقداري از گزيده سخنان مشكل آن حضرت است كه نياز؛ ادامه كلمات قصار