ارائه کتب دینی

کشکول شیخ بهائی

 

مشخصات كتاب:
سرشناسه : شيخ بهائي، محمدبن حسين، ۹۵۳ -۱۰۳۱ق.
عنوان قراردادي : كشكول . فارسي
عنوان و نام پديدآور : كشكول شيخ بهايي رحمه الله با ترجمه روان و فهرست موضوعي / مترجم دكتر علي غضنفري.
مشخصات نشر : قم: انتشارات نيلوفرانه، ۱۳۹۰٫
مشخصات ظاهري : ۶۷۰ ص.
شابك : ۱۶۰۰۰ ريال:۹۷۸-۶۰۰-۶۸۵۶-۰۰-۱
يادداشت : اين كتاب در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
رده بندي كنگره : AC۱۰۵ الف/ش۹ك۵۰۴۱ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۰۸۹/۹۲۷
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه ناشر؛ مقدمه مترجم؛ دفتر اول؛ دفتر دوم؛ دفتر سوم؛ دفتر چهارم؛ دفتر پنجم؛ فهرست موضوعي؛ فهرست شعرا؛ فهرست منشورات مترجم
ادامه مطلب

ارتباط با ارواح

 

رتباط با ارواح
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، – ۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور : ارتباط با ارواح مكارم شيرازي وضعيت ويراست : [ويراست۲ ]
مشخصات نشر : قم نسل جوان ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ص ۱۸۳
شابك : ۹۶۴-۶۲۷۵-۱۶-۸‬۳۷۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : احضار ارواح رده بندي كنگره : ‬‭BF۱۲۶۸/ف۲‭م ۷ ۱۳۸۰
رده بندي ديويي : ۱۳۳/۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۰-۳۸۳۸۹
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ بخش اوّل تناسخ و عود ارواح ؛ بخش دوم ارتباط با ارواح ؛ بخش سوم پاسخ به ايرادها
ادامه مطلب

خرافات ، سحر و جادوگری از دیدگاه قرآن و عترت

رافات، سحر و جادوگري از ديدگاه قرآن و عترت
مشخصات كتاب:
سرشناسه : بيستوني، محمد، ۱۳۳۷ –
عنوان و نام پديدآور : خرافات، سحر و جادوگري از ديدگاه قرآن و عترت =Magic, Superstition & sorcery from Islamic Point of view/ تاليف محمد بيستوني؛ گروه تحقيق مهسان حسين مردي، مريم حسين مردي، اشرف سرشار
مشخصات نشر : قم : بيان جوان ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : [۱۳۱] ص..م‌س ۱۴/۵ × ۱۰/۵ ؛
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال‌۹۶۴-۸۳۹۹-۵۴-۴:
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : خرافات — جنبه‌هاي قرآني.
موضوع : خرافات — احاديث.
موضوع : جادوگري — جنبه‌هاي قرآني.
موضوع : جادوگري — احاديث.
شناسه افزوده : حسين مردي، مهسان
شناسه افزوده : حسين‌مردي، مريم
شناسه افزوده : سرشار، اشرف
رده بندي كنگره : BP۱۰۴/خ۴۸ب۹ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي : م‌۸۴-۴۷۱۶۴
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ خرافات چيست؟؛ خرافات مشترك اجتماعي؛ برخي جلوه‌هاي همگاني خرافات؛ سعد و نحس ايام در سيره معصومين عليهم‌السلام؛ زمينه‌هاي تاريخي خرافات در ايران؛ پيروي از خرافات؛ بررسي آراء و عقايد نظري و علمي انسان؛ آيا ماوراء حس و تجربه چيز ديگري وجود دارد؟؛ آيا پيروي از دين تقليد است؛ معجزه با خرافات و سِحر و تردستي فرق مي‌كند؛ ساحر طالب مال و تاريك دل است؛ كشف مجهول از طريق تماس با اَجِنّه؛ سحر و كهانت به وسيله «اسباب» ولي معجزه «بي‌سبب» محقق مي‌شود؛ ساحري كه شكم‌پرست بود؛ معجزه نشان دادن قدرت خداست؛ فال نيك و فال بد؛ خرافاتي كه زنان را بيچاره مي‌كرد؛ خرافات قبل از اسلام؛ مبارزه اسلام با خرافات؛ جادو، سحر و خرافات از ديدگاه روايات؛ جادوگري و تنجيم از ديدگاه امام خميني

ادامه مطلب

علم غیب : آگاهی سوم

لم غيب: آگاهي سوم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سبحاني تبريزي جعفر، ۱۳۰۸ – Sobhani Tabrizi, Jafar
عنوان و نام پديدآور : علم غيب: آگاهي سوم/ تاليف جعفر سبحاني.
مشخصات نشر : قم‬ امام صادق(ع)‬ ۱۳۸۴.‬
مشخصات ظاهري : ۲۴۰ص.‬
شابك : ‬‭۹۶۴-۳۵۷-۱۹۴-۷ ‬
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : چاپ دوم: ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۶.
يادداشت : عنوان روي جلد: آگاهي سوم،يا، علم غيب.
يادداشت : كتابنامه:[۲۳۷]-۲۴۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : غيب گويي (اسلام)‬
موضوع : غيب گويي (اسلام)‬ — جنبه هاي قرآني
موضوع : چهارده معصوم — غيب گويي
رده بندي كنگره : ‬‮‭BL۶۱۳ ۱۳۸۴ ‬‮‭/س۲ع۸
رده بندي ديويي : ‬‮‭۲۰۳/۲ ‬
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۰ ۴ ۷ ۱ ۹ ۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ ۱- با حقيقت غيب آشنا شويم!؛ ۲- بشر و آگاهي از غيب؛ ۳- آگاهي پيامبران و امامان از غيب،؛ ۴- گفتار دانشمندان؛ ۵-رساله هايي پيرامون آگاهي؛ ۶- قرآن؛ ۷-چند خبر غيبي؛ ۸-نهج البلاغه؛ ۹-خبرهاي غيبي؛ ۱۰- پرسش هاي دهگانه؛ مدارك و مراجع
ادامه مطلب